Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seed Inside Us 2014
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000216
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16330 €
Sumár projektu:Poslaním združenia Modrá Sova, o.z. je napĺňanie potrieb lokálnych komunít, šírenie princípov trvalo udržateľného spôsobu života, vytváranie jedinečných sociálnych vzťahov založených na pomoci, výmene, dôvere a spoločných postupoch. Myšlienku "Mysli globálne a konaj lokálne" podporujeme niekoľkými aktivitami v projekte Seed Inside Us 2014: - činnosťou a rozvojom Lesného klubu Jadierko - inšpirovaného lesnými materskáými školami v zahraničí - budovaním malého vzdelávacieho centra v prírode - podporou činnosti Domova sociálnych služieb - zapájaním sa do aktivít pre miestnu komunitu - ochranou prírody
Koordinátor:Modrá Sova, o.z.