Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Age Volunteers
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000208
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6525 €
Sumár projektu:EDS sa uskutoční v Macedónsku, pričom už vybratý dobrovoľník, ktorý sa zapájal do plánovania projektu bude mať moźnosť počas trvania projektu rozšíriť si svoje komunikačné, digitálne, spoločenské kompetencie, ako aj kultúrne povedomie o krajine.
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko