Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative Youth
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000099
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10040 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je umožniť mladým ľudom vo veku 18 až 30 rokov vykonávať EVS v zahraničí na 21 dní až 11 mesiacov, s cieľom získať interkultúrne skúsenosti, zvýšiť si európske povedomie a bojovať proti predsudkom, voči cudzincom.
Koordinátor:KERIC