Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA347-000265
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21160 €
Sumár projektu:Medzi ciele projektu sme zaradili zvýšiť slabšiu aktivitu mladých ľudí s pocitom nedostatku príležitostí, s pocitom nespokojného postavenia s vlastnou situáciou v mnohých oblastiach, zvýšiť nízku účasť mládeže na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Posilniť záujem mladých ľudí o dianie okolo nich, nakoľko sa prejavuje práve v tom, že majú slabé šance komunikovať svoje potreby, prípadne nebývajú ich požiadavky akceptované a tým pádom v nich vzniká pocit, že čokoľvek riešiť je zbytočné, zvýšiť nedostatočnú komunikáciu v otázkach priamo týkajúcich sa mladých ľudí, zmeniť aj ich slabší záujem, alebo nezáujem s pozitívnymi príkladmi doterajších aktivít, ktorých síce nie je veľa, ale dokazujú, že pokiaľ je záujem, zázemie, motivácia, dobré neformálne vzdelávanie a priestor na dialóg, výsledok sa dostaví a dosiahnuť aby sa realizovala dostatočná implementácia výstupov do praxe.
Koordinátor:AKRAM-IRO