Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chudoba a zamestnanie
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA205-000274
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:192545 €
Sumár projektu:Projekt sa konkrétne zameriava na sociálno-pracovné a kariérne poradenstvo 100 mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami ohrozených chudobou v dôsledku ich nezamestnanosti, ako pilotnému projektu v okresoch Pezinok a Senec (55 mladých ZP ľudí žijúcich v domácnostiach,25 žiakov ŠZŠ a SŠ pre ZP a 20 mladých ZP klientov zariadení podporovaného bývania). 30 zamestnávateľom povinným zamestnávať občanov so ZP z radov podnikateľov aj 23 mestských a obecných samospráv poskytneme poradenstvo zakladania inovatívnych podnikateľských modelov a efektívnejšieho využívania náhradného plnenia adresnou podporou vybranej chránenej dielne a ich konkrétnych mladých ZP zamestnancov z regiónu či tvorby nového pracovného miesta pre mládež so špeciálnymi potrebami priamo u nich na pracovisku. Inovácia modelu APZ spočíva v spojení sociálneho a pracovného poradenstva (IPRO a IAPZ) s využitím 20 mladých dobrovoľníkov - študentov pracovnej psychológie a sociálnej práce (sami ZP, z chudobných rodín) v tandemovej skupinovou práci aj terénnej sociálnej práci pod supervíziou a v tvorbe metodík a formulárov premietnutých do elektronického systému evidencie sociálneho prípadu klienta medzisektorovou spoluprácou a expertíz s návrhy mi prax na národnej aj nadnárodnej úrovni. Vďaka medzisektorovému národnému a nadnárodnému strategickému partnerstvu chceme zvýšiť kapacitu a profesionalitu práce mládežníckych pracovníkov v SR aj EÚ, posilniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže v súlade s inovatívnymi riešeniami pre trh práce.
Koordinátor:TENENET