Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simulátor pracovných pohovorov
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA205-000269
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:213826 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je zjednodušiť vstup mladých ľudí na trh práce prostredníctvom tréningového programu, ktorý posilní zručnosti študentov posledného ročníka VŠ, nevyhnutné k úspešnému absolvovaniu pracovného pohovoru. - vytvoriť nový nástroj (tréningový program), ktorý posilní kapacity mládežníckych pracovníkov na poli podpory zamestnávania mladých ľudí a práce s potenciálnymi zamestnávateľmi. - vytvoriť stabilnú medzisektorovú platformu pre spoluprácu (podnikateľský sektor, mládežnícki pracovníci, miestne samosprávy), ktorá bude primárne realizovať programy na podporu zamestnávania mladých ľudí na Slovensku ale bude taktiež prinášať príklady dobrej praxe zo zahraničia. - zabezpečiť udržateľnosť realizovaných programov prostredníctvom medzisektorovej platformy, vzniknutej na základe spolupráce na projekte
Koordinátor:n.o. EPIC