Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European bridge in our mind
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000086
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16025 €
Sumár projektu:Tento projekt je kombináciou krátkodobej EDS pre 10 dobrovoľníkov zo Slovenska, dlhodobej EDS pre 1 slovenskú dobrovoľníčku a vzdelávacej aktivity pre 2 slovenských účastníkov. Je založený na predošlej spolupráci organizácie Mladiinfo a grúzínskej organizácie Georgian Youth for Europe. Hlavnými témami projektu bude rozširovanie spolupráce medzi týmito organizáciami, výmena skúseností, prekonávanie stereotypov, búranie predsudkov a pod.
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko