Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www...
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000061
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15430 €
Sumár projektu:Projekt je o mladých ľuďoch, ktorí zatiaľ neobjavili svoje pravé ja a zmysel toho, čo chcú v živote robiť a ako svojím životom prispieť k budovaniu spoločnosti. Zúčastní sa ho 31 mladých ľudí zo Slovenska, Turecka, Slovinska, Rumunska a Lotyšska v období od 13. do 22. júna 2014.
Koordinátor:NS No tak