Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T4T of experiential learning
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000053
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13305 €
Sumár projektu:Projekt T4T of experiential learning je spoločným tréningom organizácií venujúcich sa zážitkovému vzdelávaniu v SR, ČR, Lotyšsku, Rumunsku, Litve, Holandsku a Nemecku. Počas 6 dní sa 24 zástupcov týchto organizácií bude vzdelávať v problematike zážitkového vzdelávania v práci s mládežou. Účastníkmi budú najmä učitelia, lektori, inštruktori a ďalší pracovníci s mládežou.
Koordinátor:Preles