Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Here we go
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000050
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11410 €
Sumár projektu:V období 17- 24. augusta 2014 sa 25 mladých ľudí zo Slovenska, Rumunska, Lotyšska, Poľska a Českej republiky sa stretne na strednom Slovensku pri realizácii projektu, ktorého hlavnou témou bude aktívna participácia mladých ľudí na živote mesta.
Koordinátor:Detská organizácia FÉNIX, o.z.