Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megaphone 2: Speak Loud - Europe is Listening!
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000045
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18750 €
Sumár projektu:Hlavnou témou projektu je zvýšenie si kompetencií a praktických nástrojov v oblasti vzťahov s verejnosťou, komunikácie s médiami a novinármi a presadzovanie ich práce. Na projekte sa zúčastní 26 mladých ľudí, mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou zo Slovenska, Českej republiky, Macedónska, Slovínska, Chorvátska, Jordánska, Izraelu, Tunisu a Egypta. Aktivity budú prebiehať od 10. do 17. novembra 2014.
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko