Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONNECTION III
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000024
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15040 €
Sumár projektu:Hlavnými témami projektu sú voľný čas mládeže, vzdelávanie cez šport a outdoorové aktivity, občianstvo a povedomie o EÚ. Dĺžka trvania EDS projektu bude 11 mesiacov. V projekte budú zapojení 2 dobrovoľníci z Nemecka, ktorí budú mať priestor na tvorbu a realizáciu vlastných projektov, ktoré dopomôžu k zmene Európy a ich obyvateľov.
Koordinátor:Spoločenstvo evanjelickej mládeže - OCSEM Púchov