Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Network of Debate Teachers
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA201-000457
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:104000 €
Sumár projektu:Projekt prichádza v kontexte stredoeurópskych systémov formálneho vzdelávania, ktoré potrebujú inovatívne prístupy. Predkladajú ho štyri debatné organizácie, zo Slovenska, Rumunska, Estónska a Litvy. Projekt reaguje na potreby zvýšiť relevanciu a atraktivitu formálneho vzdelávania pre mladých ľudí, ako aj vybaviť učiteľov metodikou, ktorá im chýba na hodinách. Každej partnerskej organizácii pomôže projekt systematizovať svoju dočasnú prácu s učiteľmi. Učitelia zapojení do projektu sa budú môcť zúčastniť medzinárodných školení a podieľať sa na tvorbe viacjazyčného manuálu pre využívanie debatnej metodiky na vyučovanie rôznych predmetov. Partnerské organizácie budú s týmto manuálom zoznamovať učiteľskú verejnosť. Celkovo očakávame, že sa do projektu v niektorej jeho fáze zapojí aspoň 200 stredoškolských učiteľov zo 4ín. Dlhodobá ambícia projektu je prispieť k transformácii formálneho vzdelávania.
Koordinátor:Slovenská debatná asociácia
Bratislava
Partneri:VsI Neformaliojo svietimo debatu centras
Druskininkai, Lithuania
www.debate.lt
Estonian Debating Society
Tallinn, Estonia
www.debate.ee
ASOCIATIA ROMANA DE DEZBATERI, ORATORIE SI RETORICA
Bucuresti, Romania
www.ardor.org.ro