Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA108-000330
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:WorkSpace Europe
Bratislava