Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodina angličtiny ako zážitok (pre dospelých a pokročilých študentov)
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA104-000361
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14800 €
Sumár projektu:Je dokázané, že poznatky získané viacerými zmyslami sú dlhodobo zapamätateľné a ľahko vybaviteľné. Tieto súvislosti znázorňuje "pyramída učenia", podľa ktorej sú ľudia schopní si zapamätať: 10 % Z TOHO, ČO ČÍTAJÚ 20 % Z TOHO, ČO POČUJÚ 30 % Z TOHO, ČO VIDIA 50 % Z TOHO, ČO POČUJÚ A VIDIA 70 % Z TOHO, ČO POVEDIA A NAPÍŠU 90 % Z TOHO, ČO UROBIA Interaktívna multimediálna technika spája v rámci jedného priestoru všetky vyššie uvedené možnosti a mení klasické vyučovanie na vyučovanie, ktoré priamo pôsobí na takmer všetky zmysly jednotlivca. Základnou črtou interaktivity je možnosť vytvárania aktívnej úlohy používateľa. Vo vyučovacom procese to znamená, že sa študent za pomoci multimédií mení z pasívneho prijímateľa informácií na aktívny prvok vyučovacieho procesu. Je oveľa aktívnejší, do učenia zapája viacej zmyslov a tým výrazne zvyšuje možnosti zapamätania si a aktívneho a rýchlejšieho osvojenia cudzieho jazyka. Absolvovaním kurzu Interactive media for interactive teaching and learning sa lektorom Jazykového centra SpeakUp značne rozšíri možnosť využívania multimediálnej techniky na hodinách anglického jazyka a teda aj možnosť zefektívnenia vyučovacieho procesu, ktorý je určený pre dospelých a pokročilých študentov angličtiny.
Koordinátor:SpeakUp
Poprad
Partneri:Kentro Dia Viou Mathisis Vios Limited
Aglantzia, Cyprus
www.bioscentre.eu