Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000373
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:951135 €
Koordinátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava