Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000135
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:495122 €
Koordinátor:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra