Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000048
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:208188 €
Koordinátor:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava