Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000047
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:545838 €
Koordinátor:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Košice