Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000029
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:103700 €
Koordinátor:Akadémia umení v Banskej Bystrici
Banská Bystrica