Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000024
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:587472 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica