Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000008
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34140 €
Koordinátor:Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica