Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000007
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:96998 €
Koordinátor:Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava