Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000006
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10588 €
Koordinátor:Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Bratislava