Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000003
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:481440 €
Koordinátor:Technická univerzita, Košice
Košice