Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERBEAUTY - rozšírenie odborných kompetencií žiakov odboru kozmetička a vizážistka
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000150
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17592 €
Sumár projektu:Projektu sa zúčastní Stredná odborná škola, Košická 20 v Prešove ako žiadateľ a vysielajúca organizácia a Střední škola oděvní a služeb Vizovice (Česká republika) ako prijímajúca organizácia. Hlavným cieľom nášho projektu je rozšírenie odborných kompetencií v oblasti nových trendov dekoratívneho líčenia a tréning kozmetických úkonov na zahraničnej prevádzke. Účastníkmi projektu bude 12 žiačok 2. a 3.ročníka študijného odboru kozmetička a vizážistka, kde je dotácia praktického vyučovania formou praxe nízka, iba 6 hodín týždenne v každom ročníku. Sprevádzajúcimi osobami budú 2 majsterky odbornej výchovy. Nové zručnosti a skúsenosti získajú žiaci počas dvojtýždennej stáže na kozmetických prevádzkach prijímajúcej organizácie, ktoré poskytujú všetky bežné kozmetické služby pre verejnosť. Žiaci budú mať možnosť získať ďalšie odborné skúsenosti, vyskúšať si nové metódy líčenia, nové značky a produkty dekoratívnej kozmetiky, príležitosť porovnať už nadobudnuté odborné zručnosti praxou na kozmetických prevádzkach v zahraničí, zlepšiť kompetencie k podnikavosti a týmovej spolupráci, prehĺbiť sociálne kontakty. Projekt bude príležitosťou aj pre nadaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať zahraničnú stáž. Realizáciou projektu chceme podporiť internacionalizáciu školy spoluprácou so zahraničnou školou príbuzného zamerania, transfer pozitívnych skúseností do podmienok školy a regiónu v súlade so strategickým dokumentom "Koncepcia rozvoja SOŠ, Košická 20, Prešov do roku 2018".
Koordinátor:Stredná odborná škola
Prešov
Partneri:Stredni skola odevni a sluzeb Vizovice
Vizovice, Czech Republic
www.souviz.cz