Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjanie profesionálnych zručností v beauty službách
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000127
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:87130 €
Sumár projektu:Projektu ,,Rozvíjanie profesionálných zručností v beauty skužbách" sa zúčastnia v školskom roku 2014/2015 žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika, tretieho ročníka učebných odborov kaderník a manikér-pedikér. Skupinu do Anglicka bude tvoriť 15 žiakov, do Nemecka 14 žiakov a do Česka 12 žiakov. Projekt bude po odbornej stránke zameraný na úpravu a starostlivosť o vlasy, pleť a nechty, s použitím najnovších prípravkov, materiálov, technológií a prístrojov. V odbore kaderník a kaderník-vizážista je cieľom získať nové vedomosti a zručnosti zamerané najmä na módne strihy a farby, techniky strihania a farbenia, ošetrovanie vlasov, predlžovanie a zahusťovanie vlasov a na ekologické prípravky smerujúce nielen k ochrane zákazníka , ale aj k ochrane životného prostredia. V odbore kozmetik je cieľom získať nové vedomosti a zručnosti v technikách ošetrovania pleti za pomoci prístrojov a prípravkov, ktoré sú šetrné k pleti a majú schopnosť pleť vyživovať a omladzovať. Cieľom odboru manikér-pedikér je získať nové vedomosti a zručnosti zamerané najmä na starostlivosť o ruky a nohy s využitím prístrojovej techniky, starostlivosť a úpravu prírodných nechtov, modelovanie, zdobenie a starostlivosť o umelé nechty, pretože novinky týkajúce sa materiálov, techník modelovania a zdobenia umelých nechtov prichádzajú na trh veľmi dynamicky. K potrebám patrí poznať nové technológie, materiály a metódy práce, adaptovanie sa v novom pracovnom a životnom prostredí , oboznámenie sa sinou, jej kultúrou, rozšírenie a osvojenie si jazykových znalosti. Účastníci stáže využijú svoje jazykové a odborné znalosti, ktoré zároveň porovnajú s praktikami využívanými v hostiteľských inách. Svoje zručnosti si budú účastníci rozvíjať v Anglicku a Nemecku v salónoch v rámci miest Londýn a Lipsko a v Česku v salónoch v rámci mesta Pardubice. Počas stáže získajú žiaci ucelenú a mnohostrannú predstavu o dennom pracovnom režime a organizačných štruktúrach v kaderníckom, kozmetickom a manikérskom remesle v daných krajinách. Prax bude nadväzovať na praktické a teoretické vedomosti, ktoré žiaci nadobudli v domácej krajine. Pod odborným vedením svojich inštruktorov žiaci prenesú svoje teoretické vedomosti do praxe, oboznámia sa s módnymi trendmi v kaderníckej, kozmetickej a manikérskej profesii a rozvinú si nápaditosť a kreativitu. Každodennou komunikáciou v nemčine a angličtine si zdokonalia svoje jazykové znalosti. V Nemecku majú účastníci v rámci voľného času v programe návštevu kliniky plastickej chirurgie a tiež majú zabezpečenú odbornú prednášku. Uvedené mobility sa uskutočnia v Anglicku v Londýne, v Nemecku v Lipsku v Česku v Pardubiciach v mesiacoch september - november v školskom roku 2014/ 2015. Výstupom bude komplexná úprava klienta, ktorú žiaci vykonajú v posledných dňoch stáže novonadobudnutými zručnosťami s použitím prípravkov používaných v daných krajinách. Tieto práce budú fotograficky zdokumentované a spracované v digitálnej podobe i do brožúrky, ktorá bude zároveň slúžiť ako propagačný materiál.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Bratislava
Partneri:VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Schkeuditz, Germany
www.gut-wehlitz.de
Stredni prumyslova skola chemicka Pardubice
Pardubice, Czech Republic
www.spsch.cz
ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu