Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podporou európskych jazykov a školského riadenia za vyššiu kvalitu vzdelávania
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000372
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10982 €
Sumár projektu:Naša základná škola sa snaží rásť s pokrokom a túži zabezpečíť svojim žiakov všetky podmienky pre ich pokrokové vzdelávanie. Škola je situovaná na strednom Slovenku v centrálnej časti mesta Zvolen, na P. Jilemnického ulici č. 1813/1, a je vďaka svojej adrese volaná JENDNOTKOU medzi základnými školami. Jej žiakov tvorí pomerne veľká časť sociálne znevýhodnených detí ako aj veľa individuálne začlenených žiakov (IZŽ), či žiakov so ŠVVP. Podporu týmto žiakom zabezpečuje školská pedagogička a školský psychológ. Zlúčením všetkých potrieb našich žiakov vnímame potrebu rozvoja a rastu kvality poskytovaného vzdelávania na našej základnej škole - čo je základom modernizácie našej školy v časovom období jeseň 2014/ leto 2015. Výzvy Európskej únie sú veľké, a preto naša škola v posilnení vyučovania cudzích jazykov vidí veľký význam, čím má za cieľ pripraviť na ďalšie vzdelávanie svojich žiakov v čo najvyššej kvalite. Toto si vyžaduje odborných učiteľov jazykov, ktorí sú v kontakte sinami EU, kde sa ich predmetným jazykom hovorí. Škola v tomto projekte chce vzdelávať učiteľov AJ a NJ, ktorí vycestujú do zahraničia na odborné štrukturované a jazykové kurzy, kde sa budú vzdelávať v metodike výučby a v jazykových kurzoch. Nevyhnutnosť rozvoja komunikačných zručností naších učiteľov je základný kameň, na ktorom postavíme kvalitné jazykové vzdelávanie žiakov mesta Zvolen. Vedenie školy sa zúčastní európskeho vzdelávania pre vedenie škôl v Anglicku, kde sa vedúci zástupcovia školy budú vzdelávať v sfére vedenia škôl v Európe a v medzinárodnom tíme učiteľov budú porovnávať školské systémy jednotlivýchín, čo výrazne rozšíri rozhľad vedenia vo sfére európskeho riadenia škôl. Európska dimenzia školenia bude spočívať v "networking", v prepojení sa s inými učieteľmi základných škôl v EU, čoho dosahom bude rásť kredit našej inštitúcie, kvalita vzdelávania a profesný rozvoj učiteľov.
Koordinátor:Základná škola
Zvolen