Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokroková škola má vzdelaných učiteľov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000326
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Sumár projektu: Základná škola Ďumbierska 17, Banská Bystrica na základe svojho Európskeho plánu rozvoja plánuje realizovať školiace mobility svojich zamestnankýň do Slojeného Kráľovstva - do medzinároného školiaceho strediska ANGLOLANG, ktorý špeciálne vzdeláva učiteľov - pedagógov. Mobilitou by sa mali naplniť nasledovné ciele: Získať skúsenosti v zahraničí s metódami a formami, s ktorými pracujú učitelia v zahraničí, zlepšiť vedomosti a zručnosti prostredníctvom skúseností získaných pobytom v zahraničí, oboznámiť sa s reformami zameranými na modernizáciu a zlepšenie kvality vzdelávania. Nadobudnúť zručnosti potrebné pre úspech v živote, zvýšiť kvalitu odbornej prípravy. Projektu sa zúčastnia tri účastníčky, ktoré pracujú ako učiteľky primárneho vzdelania na základnej škole v triedach pre nadané deti a v triede, ktorá je zapojená v školskom projekte Škola - zmena. Účastníčky absolvujú semináre, workshopy, otvorené diskusie, kultúrne programy. Očakávame zlepšenie jazykových zručností, oboznámenie sa so zvyklosťami a spôsobom správania sa ľudí z rôznýchín, oboznámenie sa so zdrojmi kreatívnej výučby, zlepšenie autentickejšieho britského akcentu, zdokonaliť sa v IKT technológiách. Medzikultúrny európsky rozmer, ktorý táto mobilita vypôsobí bude dlhodobo obohacovať prácu absolventiek - čo bude prínosom pre žiakov a tiež ostatných kolegov, ktorí sa o inováciách disemináciou dozvedia. Názvy školení, ktoré sú naplánované: 1. Mobilita: Efektívne používanie technológií vo zdelávaní. 2.Mobilita: Jazyk a metodológia pre učiteľov AJ 3. Mobilita: Formou CLILu použitie Anglického jazyka vo výučbe iných predmetov
Koordinátor:Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Banská Bystrica