Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To share the received
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000325
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32765 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na zlepšenie odborných a manažérskych kompetencií učiteľov školy, čo sa prejaví na zvýšení kvality vyučovacieho procesu. Aby mohol učiteľ dávať a vzdelávať iných, sám potrebuje niekde načerpať a prijímať. Projekt umožní účastníkom rásť po odbornej stránke, čo prinesie svoje ovocie aj v komunite školy, keďže iba vzdelaný a odborne spôsobilý učiteľ môže viesť kvalitné vyučovanie podľa najnovších metód. Kurzy sú zároveň prípravou na inernacionalizáciu vzdelávania, ktoré sa postupne zavádza do škôl.
Koordinátor:Evanjelická spojená škola
Prešov
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu