Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizácia a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000307
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11600 €
Sumár projektu:Náš projekt je zameraný na vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov. Cieľom projektu je, aby sa štyria účastníci projektu zdokonalili v používaní anglického jazyka, zvýšili svoju jazykovú úroveň z A2 na B1 SERR , zlepšili svoju slovnú zásobu v odbornej angličtine a pozdvihli vyučovanie cudzích jazykov na našej škole využívaním inovatívnych a aktivizačných metód. Dvaja účastníci sú učitelia prvého stupňa, ktorí absolvovali kvalifikačné vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na prvom stupni. Ďalší dvaja účastníci sú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov konkrétne anglického a španielskeho. Každý účastník projektu sa zúčastní iného kurzu pre učiteľov, v ktorom sa zdokonalí v používaní anglického jazyka a v metodológii vyučovania cudzích jazykov. Po návrate z kurzov si účastníci projektu navzájom vymenia svoje skúsenosti na školeniach, ktoré vytvoria pre seba navzájom aj pre učiteľov iných škôl v regióne. Inovatívne a aktivizačné metódy budú aplikovať na hodinách anglického jazyka a získané skúsenosti použijú pri tvorbe metodickej príručky pre učiteľov cudzích jazykov na svojej škole a na školách v našom regióne. Očakávame, že vyučovanie cudzích jazykov sa zmodernizuje a skvalitní. Účastníci projektu nadobudnú vedomosti a skúsenosti, ktoré budú ďalej odovzdávať svojim žiakom ešte dlho po skončení projektu. Zlepšené komunikatívne zručnosti v cudzom jazyku umožnia odbúrať zábrany pri komunikácii s "native speakers" a s partnermi z iných štátov pri spolupráci na ďalších projektoch, do ktorých sa naša škola plánuje zapojiť a vytvoriť projekty na profesionálnej odbornej úrovni.
Koordinátor:Základná škola E. M. Šoltésovej
Krupina