Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anglický jazyk - okno do Európy
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000238
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Sumár projektu:Projekt bude realizovaný na Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici a v Bell campus Cambridge. Účastníci projektu budú pracovať na projekte v troch fázach. V prvej fáze sa budú pripravovať na dvojtýždenný kurz anglického jazyka v Anglickom meste Cambridge na univerzite Bell teacher campus. Pripravia si cestovné náležitosti ako letenky, cestovné lístky. Zabezpečia si poistenie na zahraničnú cestu. Pripravia si podklady na vzdelávanie, zakúpia pomôcky podľa inštrukcii poskytovateľa vzdelávania. Pripravia si prezentáciu svojej školy,mesta a regiónu. V druhej fáze sa zúčastnia vzdelávania podľa vopred zvoleného kurzu podľa ich stupňa spôsobilosti. Budú sa vzdelávať podľa vopred pripraveného programu a pobyt zakončia skúškou a po úspešnom zvládnutí skúšky obdržia certifikát o absolvovaní kuzu. Počas vikendu a voľného času sa sa zúčastnia na poznávaníiny, kultúry, histórie, športu, zúčastnia sa spoločenských podujatí. Budú pracovať vo workshopoch na zvolené témy. V tretej fáze projektu po návrate zorganizujú besedu so žiakmi na tému : Anglickoina Európy, Vzdelávanie v Anglicku, Moje skúsenosti zo vzdelávania v Ang, Kultúrne pamiatky Londýna a Oxfordu. Zostavia príručku najčastejším fráz a slovných zvratov používaných v konverzácii. Budú propagoovať poznatky , ktoré získali . Napíšu článok do školského časopisu a miestnych novín. O projekte budú informovať na svojej internetovej stránke. Vydajú portfolio projektu s popisom a fotografiami. Cieľom projektu je zdokonakenie sa učiteľov v anglickom jazyku a následné prenesenie poznatkov do praxe v škole. Šíriť poznatky o krajine partnera, propagovať povedomie o spoločnej Európe a nutnosť zdokonalovať sa v anglickom jazyku. Zdokonaliť sa v komunikácii, výslovnosti, naučiť sa nové metódy výučby , poznať anglickú kultúru , históriu a tradície a vzdelávací systém. Projektu sa zúčastnia traja učitelia a to učitelia anglického jazyka pre prvý stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ a učitelia odborných predmetov. Tiež sú to učitelia spolupracujúci v sieti HIPEN. HIPEN je európska sieť profesionálnych pracovníkov so sluchovo postihnutou mládežou a dospelými. Aktivity sú prevažne zamerané na zdokonalenie sa v anglickom jazyku a následné uplatnenie v praxi pri výučbe žiakov so sluchovým postihnutím. Sú zamerané na spoznávanie kultúry, histórie , literatúry Anglicka. Na šírenie získaných vedomostí v praxi, v škole , ale aj mimo školy pri realizovaní projektov so zahraničnými partnermi. Na výučbu budú použité rôzne formy a metódy, ale hlavne to budú prednášky a workshopy, besedy . Očakávame , že projekt bude mať vplyv nielen na úroveň vedomostí zúčastnených učiteľov, ale aj na žiakov. Zlepší komunikáciu medzi zahraničnými partnermi a bude nápomocný pri riešní iných rozvojových projektoch.
Koordinátor:Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
Kremnica
Partneri:Bell Educational Services Ltd
Cambridge, United Kingdom
www.bellenglish.com