Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zjednotení v rôznorodosti
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000227
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16915 €
Sumár projektu: Náš projekt sme sa rozhodli pomenovať "Zjednotení v rôznorodosti". Tento názov odzrkadľuje realitu našej inštitúcie. Sme relatívne veľká škola (viac ako 700 žiakov a viac ako 50 pedagógov), ale jej veľkosť je daná štyrmi rôznymi organizačnými zložkami: materská škola, základná škola, gymnázium a stredná odborná škola. Cieľom nášho projektu je ponúknuť učiteľom všetkých zložiek možnosť vycestovať do zahraničia na ďalšie vzdelávanie. Túto ponuku pre tento rok využilo sedem učiteľov, z toho 5 prejavilo záujem o štruktúrovaný kurz a 2 učitelia začali spoluprácu s partnerskými školami s cieľom pripraviť pozorovaciu stáž. Obsahom vzdelávania bude zdokonaliť sa v komunikácii v cudzom jazyku, v práci s informačnými a komunikačnými technológiami, oboznámiť sa s inovatívnymi metódami vyučovania a získať medzinárodné kontakty pre školu. Nové podnetné návrhy budú začlenené do školského vzdelávacieho plánu a Európskeho plánu rozvoja školy. To môže pomôcť zvýšiť kvalitu vyučovania, upevniť postavenie školy v regióne a pomôcť škole v jej ďalšom dlhodobom rozvoji.
Koordinátor:Piaristická spojená škola Františka Hanáka
Prievidza