Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000106
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Sumár projektu:Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji je veľká, moderná škola zameraná na rozšírenú výučbu cudzích jazykov, informatiku a environmentálnu výchovu. Naša škola dosiahla veľa úspechov v mnohých súťažiach, vrátanie olympiád z cudzích jazykov. Veľa žiakov pokračuje na bilingválnych stredných školách. Napriek úspechom, musíme sa stále snažiť, aby kvalita vzdelávania na našej škole rástla. Sme zapojení do niektorých európskych projektov, ako je Európsky deň jazykov, Deň sadenia stromov ENOTree Day, bol u nás modrý double-decker prinášajúci možnosti štúdia v Británii apod. Stále je ale pred nami veľa práce, ak chceme po študentoch, aby uvažovali v európskych rozmeroch. Cielom projektu je zvýšiť úroveň jazykových kompetencií vybratých učiteľov, tak aby sa zlepšila kvalita výučby cudzích jazykov na našej škole. Súčasne chceme zvyšovať povedomie o európskej a britskej kultúre a živote. Do kurzov na Pilgrims zapojíme troch zamestnancov, učiteľov anglického jazyka. Dvaja z nich sa zúčastnia kurzu zameraného na metodológiu a jazyk pre učiteľov. Ich jazyková úroveň musí byť najmenej B1, musia byť motivovaní k vylepšeniu svojich jazykových zručností, ale tiež k využitiu nových aktivít vo svojej práci. Jeden učiteľ sa zúčastní kurzu zameraného na britský život, jazyka a kultúru. Jeho jazyková úroveň musí byť aspoň B2 a rovnako musí mať solídne znalosti o britskom živote a kultúre a o multikulturalizme. Tento účastník bude pomáhať škole s európskou dimenziou a spoluorganizovať zahraničné zájazdy a jazykové pobyty pre našich žiakov. Od projektu očakávame naozaj velké benefity pre našu školu, žiakov aj učiteľov. Dúfame, že v žiakoch prebudíme hlbší záujem o učenie sa angličtine. Do vyučovacích hodín chceme vniesť humor a urobiť ich živšie. Sme presvedčení, že vybraté kurzy prispejú k európskemu rozmeru našej školy. Dúfame, že naša účasť pomôže rozvinúť spoluprácu s európskýmiinami. Dôležitou súčasťou jedného z kurzov je multikulturalizmus, ktorý je pre niektoré časti Spojeního kráľovstva typický, ale zatiaľ nie udomácnený na Slovensku. Svet sa zmenšuje a môžeme predpokladať zväčšujúcu sa dôležitosť tejto témy u nás. Chceli by sme preto lepšie vysvetlovať svetlé i temné stránky tohto procesu našim študentom. Veríme tiež, že naši študenti dosiahnu lepšieho pochopenia britského života a kultúry.
Koordinátor:Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Partneri:The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk