Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building Potencial of School in Areas of Healthy Lifestyle and Protecting Environment the Way of Balanced Students' Development
Číslo projektu:2014-1-PL01-KA201-003429
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25760 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou
Palín