Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21st Century Europeans, power to the Pupils
Číslo projektu:2014-1-NL01-KA201-001069
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38240 €
Koordinátor:Gymnázium - Gimnázium
Kráľovský Chlmec