Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhanced Skills, Competence and Practice for the Economy
Číslo projektu:2014-1-AT01-KA201-000905
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35770 €
Koordinátor:Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
Štúrovo